Vi engagerar oss…

Revisionsbyrån Lehto & Partner AB är din naturliga samarbetetspartner oavsett om det gäller revision, redovisning, skatter eller juridik.

Vår verksamhet bygger på långsiktiga kundrelationer där öppenhet och ömsesidigt förtroende är viktiga faktorer för ett lyckat samarbete. Vårt arbete präglas av ett stort engagemang för kunderna och deras behov och önskemål.

Våra tjänster

 • Revision

  Revision som utförs av kvalificerade revisorer med hjälp av moderna hjälpmedel.

  Läs mer »

 • Rådgivning

  Företagsekonomisk rådgivning, hjälp med företagsvärderingar och liknande

  Läs mer »

 • Redovisning

  Vi hjälper gärna dig med löpande bokföring, bokslut, årsredovisning eller koncernredovisning.

  Läs mer »

 • Deklarationer

  Vi biträder dig vid upprättandet av deklarationen oavsett om det gäller din privata eller ditt företags.

  Läs mer »

Nyheter