Personal

Vi som arbetar på Revisionsbyrån Lehto & Partner AB

Lars-Gunnar Lehto
Auktoriserad revisor
Jur kand
Mob: 070-525 93 33

Roger Mäkitaavola
Auktoriserad redovisningskonsult
Revisor
roger@lehto-partner.se
Mob: 070-525 09 25
Dir: 0920 20 05 37

Emil Anttila
Auktoriserad revisor
emil@lehto-partner.se
Mob: 070-525 22 68
Dir: 0920 20 05 35

Barbara Lehto
Auktoriserad redovisningskonsult
Jur kand
barbara@lehto-partner.se
Mob: 070-525 88 66
Dir: 0920 20 05 36