Personal

Vi som arbetar på Revisionsbyrån Lehto & Partner AB

Emil Anttila
Auktoriserad revisor
emil.anttila@bakertilly.se
Mob: 070-525 22 68
Dir: 0920 20 05 35

Roger Mäkitaavola
Auktoriserad redovisningskonsult
Revisor
roger.makitaavola@bakertilly.se
Mob: 070-525 09 25
Dir: 0920 20 05 37

Erica Nilsson
Redovisningskonsult/revisorsassistent
erica.nilsson@bakertilly.se
Dir: 0920 20 05 38

Barbara Lehto
Auktoriserad redovisningskonsult
Jur kand
barbara@lehto-partner.se
Mob: 070-525 88 66
Dir: 0920 20 05 36

Lars-Gunnar Lehto
Auktoriserad revisor
Jur kand